Kunskap – Idérikedom – Handlingskraft

 

Attraktiva, trygga och levande städer, handelscentrum och mötesplatser lockar till sig besökare, boende och företag. Men för att uppnå en attraktiv destination och handelsplats måste det centrala stadsrummet och handelsplatserna kontinuerligt utvecklas och förutsättningarna för en välmående handel ständigt stärkas. Konkurrensen från andra städer och kommersiella centrum hårdnar alltmer.

 

Med mångårig erfarenhet inom området och samlad kompetens tar vi oss an uppdrag i syfte att öka avkastningen på era investerade pengar.

 

Våra projekt riktar sig mot stadskärnor och etablerade handelsområden. I samverkan med kunden tar vi fram bra lösningar som stärker mötesplatsernas attraktionsförmåga och lönsamhet. Vi arbetar med projekt som gagnar utveckling, dess handel och de människor som bor, verkar eller besöker platsen.


Som verkställande konsulter arbetar vi i alla steg, från idé till genomförande med fokus på utveckling och förvaltning av stadskärnor och etablerade handelsområden. Vi utgår från kundens önskemål och de förutsättningar som gäller på platsen.

 

 

 

 

 

Centrumutvecklare i samverkan 

Citykonsult Annmari Norberg – Sundbergkonsult – Nedstam Utveckling

08-428 88 01

Centrumutvecklare i samverkan